Luoteis-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry

Luoteis-Lapin eläinsuojeluyhdistys haluaa vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niin, että eläinsuojelulliset näkökohdat otetaan huomioon kaikilla tasoilla. Tavoitteeseensa yhdistys pyrkii tukemalla ja kehittämällä vapaaehtoista eläinsuojelutyötä sekä harjoittamalla valistusta, tiedotustoimintaa, koulutusta, jäsenhankintaa ja yhteistyötä paikallisella tasolla muiden järjestöjen, viranomaisten  ja muun yhteiskunnallisen organisaation kanssa. 

Yhdistys puuttuu ajankohtaisiin eläinsuojeluasioihin kaikilla tasoilla.

Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja kannanottoja eläinsuojelua koskevissa asioissa. Eläinsuojelua edistetään kertomalla lainsäädännöstä ja eläinsuojelumääräyksistä jakamalla omia tiedotteita ja tiedotusvälineiden avulla. Jaettavaksi hankitaan kaikkea eläinten hyvinvointiin liittyvää materiaalia.

Eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan antaa avustuksia, tavara- ja ruokalahjoituksia sekä järjestää eläinlääkärin apua tarvittaessa. 

Löytöeläinten uudelleensijoittamista tuetaan. 

Yhdistys järjestää eläinsuojelutempauksia Eläinten viikolla. Yhdistyksen tunnettavuutta lisätään Eläinten viikon teeman avulla uusien jäsenten saamiseksi. Yhdistys voi antaa kunniakirjan tai huomioida muuten eläinsuojelutyöstä ansioituneita henkilöitä esimerkiksi Eläinten viikolla. 

Järjestetään lintujen talviruokintaa. 

Yhdistys ylläpitää eläinten hautausmaata. 

Osallistutaan kesällä toritapahtumaan.